Expo Arte 2014 Bacharelato de Artes do IES María Soliño

Exposición de Bachillerato de Artes del IES María Soliño en abril del 2014.