Dalle a volta FLIP OVER Liñas de comunicación

Audio creative commons de vimeoVersión con audio creative commons de youtube:


Animación 2D. Bacharelato de Artes do IES María Soliño 2015